Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4


запомнить

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота

      Методична робота в школі спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.
      Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Форми організації методичної роботи в школі досить динамічні.  Загалом проводять її в нашій школі в індивідуальній, груповій та колективній формах.
      У 2010-2011 н.р. школа розпочала роботу над науково-методичним проектом «Формування системи діяльності навчального закладу, спрямованої на розвиток потенціалу креативної, інноваційної особистості»

         Методична рада -  об'єднує всіх педагогів школи, очолює її директор. Методична рада обговорює і обирає варіанти змісту освіти (навчальні плани, програми, підручники тощо), форми і методи навчально-виховного процесу та способи їх реалізації. До складу методичної ради школи входять досвідчені педагоги: Кравченко Л.О., Косова І.І., Сікарьова О.І., Лукіних Л.М., Раковська Н.М., Дацко Н.Г., Красних В.В.

Під керівництвом шкільного психолога Вакульчик Н.В. були підготовлені та проведені психолого-педагогічні семінари:

 • «Вплив поведінки вчителя на адаптаційний період учнів»
 • «Позитивна атмосфера на уроці – шлях до подолання конфліктних ситуацій»         

 

            

 

       За минулий навчальний  рік  було підготовлено і проведено 5  семінарів–практикуми  для вчителів різних категорій на базі нашої школи:

13 жовтня 2010 р. - для  учителів етики, тема: «Формування моральних норм загальнолюдських цінностей як важлива складова співжиття в людському суспільстві»

19 листопада 2010 р. – семінар–практикум для практичних психологів на тему: «Впровадження технологій вивчення творчих здібностей учнів в роботі практичного психолога»

24 листопада 2010 р. пройшов семінар для вчителів російської мови і літератури на тему: «Творческие задания. Типология, классификация с точки зрения использования на уроках и во внеклассной работе».

7 квітня 2011 р. відбувся міський семінар учителів іноземної мови за темою: «Використання новітніх технологій при вивченні іноземної мови. Європейське мовне портфоліо»

У квітні 2011 р. – для директорів шкіл міста за темою: «Формування іміджу ЗНЗ в умовах інноваційного освітнього простору»
 
      Методичні об'єднання вчителів - покликані забезпечити ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією, передовим досвідом, сприяти впровадженню їх у навчально-виховний процесс.
В 2010-2011 начальному році в школі працювали такі методичні об’єднання:
 • ШМО вчителів математики, фізики, інформатики, голова Лукіних Л.М.
 • ШМО вчителів початкових класів, голова Коркіна Н.В.
 • ШМО вчителів української та російської мов, голова Раковська Н.М.
 • ШМО вчителів природничих дисциплін, голова Дацко Н.Г.
 • ШМО класних керівників, голова Красних В.В.,
 • ШМО вчителів фізичної культури, трудового навчання, ДПЮ - голова Кравченко Є.М.
 
     Атестація педагогів — комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає їм змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня.
Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл проводиться відповідно до ст. 49 Закону України "Про освіту" та регулюється діючим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України. Атестація педагогічних працівників у 2011 році проводилась за планом заходів проведення атестації вчителів школи.  У 2011  році в школі  атестувалися 12 педагогів,  психолог і бібліотекар, що складає  40% всіх педагогічних працівників школи.

 
У школі 
 • 21 педагог має вищу категорію,
 • 7 учителів мають І категорію,
 • 4 учителі - ІІ категорію,
 • спеціалістів, без категорії - 3;
 • 6 педагогів мають звання «Старший учитель»: Дацко Н.Г., Іванова Л.Г., Самолюк С.М., Мартинцова Л.В. , Степаненко Т.О., Коркіна Н.В.;
 • 10 педагогів мають звання «Учитель-методист»: Кравченко Л.О., Хамаза А.М., Долженко Т.Г., Єрьоменко В.Г., Кошляк Ю.В., Кульбашна В.М., Холєнкова Г.Г., Сікарьова О.І., Сіра О.М., Литвин О.В.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.
       
        За 2010 -2011 навчальний рік підвищили кваліфікацію в ДОІППО 12 педагогів закладу
       
        В 2010-2011 навчальному році педагоги школи взяли активну участь у міській педагогічній виставці «Творчі здобутки освітян Павлограда -2011». Всього було представлено 18 робіт, з них 11 було відібрано на обласну виставку, що свідчить про високий рівень методичної підготовки педагогів школи, їх професіоналізм та ініціативність.

   
         Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2010-2011 н.р. показав, що у школі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.